Historie společnosti

Společnost Wild company se v průběhu svého působení několikrát profilovala. V roce 2009 firma působila na první zakázce veřejného významu Golf park Slapy. V roce 2011 dělaly veřejné zakázky více jak 60% obratu společnosti. Od roku 2013 působí společnost i mimo území České republiky, mezi prvními zakázkami byly práce na panství Goldegg v Rakousku.

Strategie a cíle

Společnost Wild company se může chlubit svojí univerzálností a flexibilitou ve vztahu k realizovaným zakázkám. Působí nejen ve všech odvětvích pozemního stavitelství, v oblasti vodohospodářských ale i dopravních staveb.

Před i v průběhu realizace projektu Wild company dbá na naplňování požadavků na ochranu životního prostředí i dodržování technických, kvalitativních a bezpečnostních standardů. Zapojení společnosti do realizovaných zakázek nekončí termínem předaní, ale záručním i pozáručním sledováním a kontrolou.

Ke každému projektu pracovníci společnosti Wild company přistupují individuálně, stejně jako vedení společnosti k investorům, či dodavatelům. Hlavním cílem je zůstat pro stávající i nové investory korektním, seriózním, kvalitním a spolehlivým partnerem.

Společnost Wild company meziročně navyšuje tržby o 100%. Ekonomickým cílem je udržet tento trend minimálně do roku 2020.